AKMER Sabikun Gençlik Kampı gerçekleşti

Aksa İlim ve Davet Merkezi AKMER bünyesinde kurulan SABİKUN GENÇLİK HAREKETİ erkek grubu Aladağ/Bolu'da yoğun bir program altında bir araya geldi.


AKMER Sabikun Gençlik Kampı gerçekleşti Aksa İlim ve Davet Merkezi AKMER bünyesinde kurulan SABİKUN GENÇLİK HAREKETİ erkek grubu Aladağ/Bolu’da yoğun bir program altında bir araya geldi.

Gençlere İslâmî kimlik, ahlak ve sorumluluk bilinci gibi değerlerin kazandırılması amacıyla düzenlenen kampta kardeşlik bağlarını güçlendiren etkinliklerde yapıldı.

2 gece 3 gün süren gençlik kampında vakit namazları dışında gece namazları da gençlerle birlikte cemaatle kılındı. 4 gruba ayrılan gençlerin temsil ettiği gruplar arasında çeşitli oyunlar, spor müsabakaları ve bilgi yarışmaları düzenlendi.

Kampın en verimli zamanlarından birisi de, gece namazından sabah namazına kadarki sürede toplu meal okumalarının yapıldığı dönemdi. Gençlerle birlikte Rabbimizin ayetleri okunarak bazı kısa açıklamalar yapıldı.

Sabikun Gençlik kampında ayrıca kamp süresince 5 oturum gerçekleştirildi. İslam nedir? Müslüman Kimdir?, Çağımızda Gençler ve İslami Hayat,  Sorumluluk Bilinci ve Niçin Sâbikûn? başlıklı konular gençlerin katılımıyla verimli bir şekilde işlendi.

Kampta 2 oturum sunan Hamza Er, gençlere sahih İslami mesajın içeriğini ve Müslümanlık tanımının neleri kapsadığını anlattı. Ayrıca Vakıa suresi çerçevesinde Gençlik Hareketine konu olan “Sabikun” kavramı üzerinde de duran Hamza Er, gençlere yükü üstlenmenin, işi kimseye bırakmadan omuzlamanın, hayırda yarışan öncülerden olabilmenin gerekliliğinden bahsetti.

Kampın diğer oturumlarında ise Faruk Yavuk ve Hakan Koçyiğit sözaldı.

Kamp ateşinin görkemli ışıltısı altında marşlar okuyan ve oyunlar oynayan gençler, kardeşlik duygularını kazanmış bir şekilde evlerine dönüş yaptı.